Privacybeleid

Privacybeleid CFR The Netherlands B.V.

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (in het Engels: General Data Protection Regulation – GDPR).
CFR The Netherlands B.V. heeft in overeenstemming met de AVG haar privacybeleid vastgesteld.
Inhoud van ons privacybeleid
Het beschermen van privacy en persoonlijke informatie is voor ons van het grootste belang. We willen u hier zo duidelijk mogelijk over vertellen in ons privacybeleid. Dit beleid:

 • beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we over u verzamelen;
 • legt uit hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
 • legt uit hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
 • legt uit wanneer, waarom en met wie we uw persoonlijke gegevens zullen delen;
 • beschrijft de wettelijke basis die we hebben voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • verklaart het effect van het weigeren om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken;
 • verklaart de verschillende rechten en keuzes die u heeft als het gaat om uw persoonlijke gegevens; en
 • legt uit welke maatregelen we nemen om uw gegevens te beveiligen.

Wie we zijn

CFR The Netherlands B.V. is gevestigd te Amsterdam (Stadionkade 95 / 3, 1076 BL Amsterdam). CFR The Netherlands maakt deel uit van CFR Global Executive Search Alliance. Een netwerk van Executive Search bureaus met ruim 60 vestigingen en circa 300 consultants. Het netwerk strekt zich uit over 30 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wanneer u uw CV toestuurt via e-mail in het kader van een vacature, dan kunnen wij u om bepaalde informatie vragen, inclusief maar niet beperkt tot: uw naam, adres, e-mailadres, opleiding, vaardigheden en kwalificaties, arbeidsverleden en referenties.
Als u bij ons een vraag stelt via ons online vragenformulier, kunnen wij bepaalde informatie van u verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot: uw naam, uw functie, uw bedrijfsnaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, plus andere informatie die u als vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw aanvraag.

Als klant kunnen wij bepaalde informatie over u verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot: uw naam, uw functie, uw bedrijfsnaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en andere informatie die u ons mogelijk verstrekt.

Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we ook informatie verzamelen over uw gezondheid, diversiteitsinformatie of gegevens over criminele veroordelingen.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens te verzamelen en te verwerken om u de juiste service te bieden:

• Voor u als kandidaat is het noodzakelijk dat uw sollicitatie naar een vacature goed kunne behandelen.
• Voor u als opdrachtgever hebben we voldoende persoonlijke informatie nodig om contact met u op te kunnen nemen.
Dit betekent dat we gegevens verwerken op een manier die u redelijkerwijs mag verwachten, die een minimale privacy-impact hebben en omdat er een dwingende reden is om dit te doen.
Hoe slaan we uw gegevens op?

De informatie die u ons verstrekt of die wij over u bewaren, wordt, indien van toepassing, opgeslagen in een beveiligde cloudserver, elektronisch in onze databases of in onze handmatige databases en soms in geprinte vorm.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als u een kandidaat of potentiële kandidaat bent, bewaren wij uw gegevens gedurende twee jaar vanaf het moment waarop we deze voor het eerst ontvangen.
Als u een klant bent, behouden we uw gegevens om u voor onbepaalde tijd te kunnen contacteren.

Uw individuele rechten

U heeft een aantal specifieke rechten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens:
RECHT OM TE WORDEN GEÏNFORMEERD
U hebt het recht om helder en transparant geïnformeerd te worden over hoe wij uw informatie verzamelen en verwerken.
RECHT VAN TOEGANG
U hebt het recht om toegang te krijgen tot alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
RECHT OP RECTIFICATIE
U hebt het recht om persoonlijke gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
RECHT OP VERWIJDERING
U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist wanneer u denkt dat er geen dwingende reden is om deze te blijven opslaan of verwerken.
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GEGEVENS
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken. Als u bijvoorbeeld uw gegevens wilt laten verplaatsen, kopiëren of overdragen, zullen we dit op een veilige manier mogelijk maken, zonder de bruikbaarheid ervan te beïnvloeden.
RECHT OP BEZWAAR TEGEN VERWERKING
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, inclusief verwerking voor directmarketingdoeleinden.
Uw informatie delen met derden
We zullen persoonlijke informatie niet aan een derde partij openbaar maken, behalve in de volgende omstandigheden:

 • indien nodig voor sollicitaties of andere diensten die u hebt aangevraagd;
 • met derden die voor ons handelen voor verdere verwerking, d.w.z. om diensten te verlenen die u hebt aangevraagd (zoals referenties en assessment);
 • derden die namens ons taken uitvoeren en die ons ook diensten verlenen (zoals professionele adviseurs, IT-consultants die testen en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot onze bedrijfstechnologiesystemen); of
 • wanneer we geloven dat de wet dit vereist; bijvoorbeeld om criminaliteit te voorkomen en op te sporen en om geanonimiseerde statistieken te produceren.

In voorkomende gevallen vragen we, voordat we persoonlijke gegevens aan een derde bekendmaken, de derde partij om adequate voorzorgsmaatregelen te nemen om die gegevens te beschermen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Als uw sollicitatie passend is voor een vacature, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met onze klant. De informatie die we delen, kan (maar is niet beperkt tot):

 • Uw cv en andere soortgelijke schriftelijke documenten die u ons hebt verstrekt om uw geschiktheid aan te tonen;
 • Gegevens verkregen uit uw interview(s) met ons;
 • Gegevens verkregen uit eventuele assesssments; en
 • Bewijzen van identificatie en kwalificatie.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Wij opereren wereldwijd en kunnen uw persoonlijke informatie met uw specifieke toestemming overdragen aan CFR Global Executive Search-partners over de hele wereld. In voorkomende gevallen, voordat we persoonsgegevens aan een andere CFR Global Executive Search-partner bekendmaken, vragen we contractueel dat ze adequate voorzorgsmaatregelen nemen om die gegevens te beschermen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving voor hun rechtsgebied. We zullen uw gegevens op deze manier niet delen zonder uw specifieke toestemming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We houden onze privacykennisgeving regelmatig in de gaten. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

Klachten of vragen

We streven ernaar om aan de hoogste normen te voldoen bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Om deze reden nemen we alle klachten die we hierover ontvangen serieus. We stellen het zeer op prijs dat u ons op de hoogte stelt, als u denkt dat onze verzameling of gebruik van informatie oneerlijk, misleidend of ongepast is. We zouden ook graag suggesties ontvangen om onze procedures te verbeteren.

Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen, kunt u ons bellen op +31 6 53 15 39 78, e-mail of schrijf naar:
CFR The Netherlands
Stadionkade 95 / 3
1076 BL Amsterdam

Contact met de lokale toezichthoudende autoriteit
Voor Nederland:
Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt op de volgende manieren contact opnemen:
Telefonisch: (+31) 900 2001 201
Online: hier beschikbaar
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag